Sadda, mappabati Ada, Ada mappabati Gau, Gau mappabati Tau, Tau sipakatau Mappaddupa Nasaba Engkai Siri’ta nennia Pessee ta, Nassibawai Wawang ati mapaccing, lempu, getteng, warani, reso, amaccangeng, tenricau, maradeka nennia assimellereng Makkatenni Masse ri Panngaderengn na Mappasanre ri elo ullena Alla Taala. artinya: Bunyi mewujudkan kata,...Kata mewujudkan Perbuatan,Perbuatan Mewujudkan Manusia,Manusia Memanusiakan Manusia, Membuktikan di Dunia Realiti kerana Kita Memiliki perasaan malu dan teladan ( pengaruh) disertai dengan Kesucian hati, kejujuran, keteguhan, keberanian, kegigihan dan ketekunan, kecerdasan minda,daya saing yang tinggi, kemerdekaan, Berpegang teguh pada adat dan tradisi serta bertawakal kepada Kekuasaan Allah Yang Maha Kuasa.

Kata Bijak Pak Mario

Minggu, 20 Februari 2011

Peribahasa Bugis 2

Suku kaum Bugis adalah merupakan salah satu rumpun bangsa Melayu yang terdapat di Malaysia. Suku kaum Bugis lebih tertumpu di kawasan Pantai Timur sabah dan Selatan Semenanjung Malaysia. Suku kaum Bugis ini sebenarnya berasal dari kepulauan Sulawesi di Indonesia. Namun, suku kaum bugis telah berhijrah ke Tanah Melayu sebelum negara ini mencapai kemerdekaan lagi. Suku kaum Bugis juga merupakan antara suku kaum terawal yang datang dan menetap ke Tanah Melayu. Suku kaum Bugis ini berhijrah ke Tanah Melayu telah menetap dan mendirikan institusi kekeluargaan serta melahirkan zuriat dan waris sehinggalah ke generasi sekarang.

Suku kaum Bugis ini juga seperti masyarakat lain yang mempunyai adat, kepercayaan, tulisan dan bahasa yang tersendiri. Walaubagaimanapun, cara dan kebudayaan masyarakat Bugis tidak jauh bezanya dengan masyarakat Melayu di Tanah Melayu. Oleh yang demikian, keadaan ini tidak merumitkan masyarakat Bugis untuk bergaul dengan masyarakat Melayu di Tanah Melayu.

Berikut merupakan beberapa contoh peribahasa Bugis yang berjaya dikumpulkan:
1.Pada idi pada elok,sipatuo si patongkok
- Sehidup semati

2. Anre bajekmu lalopaddoko
- Baru kau tahu

3. Maloppo pacalakna naalirin na
- Besar pengeluaran daripada pendapatan

4. Mattajeng laso arung
- penantian yang sia-sia

5. Tuo na mappada aruk di wiring lareng
- Hidupnya tidak memberi erti kepada orang lain


6. Mappada canggoreng na lupai ulik na
-Orang yang tidak kenag budi

7. Mappada manuk-manuk na lupai sarang na
- Orang yang lupa daratan

8. Tuo na mappada waye di asek raung aladi
- Melakukan kerja yang sia-sia

9. Mappada huleng tepo’e seppulo eppak ompok na
- Orang yang cantik

10. Maksipak lepa-lepa
- Orang yang baik hati

11. Lele bulu tallele abiasa’ang
- Kalau bukan kita yang berubah sendiri kita tak kan berubah

12. Polo pau polo panni
-Suka hatimu lah

13. Laing ada laing gauk
- lain yang dia cakap lain yang dia buat

14. Mappada api na ape
- Benda yang cepat habis

15. Matanek pada disoppo maringeng pada di tihi
- Orang yang saling membantu

16. Mappada asu na meong
- orang yang selalu bertengkar

17. Makbura malik
- Orang yang putus asa

18. Tetong pada-pada tanre tudang pada-pada leha
- sama taraf

19. Pada alosi rippolo dua
- orang yang sama padan

20. Luttuk sipakaraja malik siparappe
- sama-sama senag sama-sama susah

21. Laing alek laing taneng-taneng
- Lain tempat lain adatnya

22. Malampek limang na
- Orang yang suka mencuri

23. Maloang mata
- Benda yang tersembunyi pun dia dapat nampak

24. Mappada mempek bosi
- Buat kerja yang sia-sia

25. Tedong mate dituju bola na dek na etai,jarum tetdeng dituju bola na tau’e naulle mita’I
- Kesalahan orang lain dia dapat lihat tetapi kesalah sendiri dia tidak nampak

26. Maloppo kabuttu
- orang yang malas

27. Makkianak arung
-melahirkan anak yang bertuah

28. Matareng parangkali na
- Hal orang lain pun dia dapat tahu

29. Mappada jukuk na kanuku
- Orang yang sangat rapat

30. Maponcok jokka aje na
- Orang yang susah untuk berhijrah atau jalan jauh

31. Mapitu-pitu
- Orang yang ingin menguasai semua benda

32. Pasampok siri
- orang yang dijadikan sebagai penutup malu

33. Mabela tettek silorongi,makawek sipakaleha
- walaubagaimana pun mereka saling membantu

34. Gemmek pada-pada melotong,ati dek na mapada
- rambut sama hitam hati lain-lain

35. Mappada asu nagalai nemmpek
- Orang yang betul-betul ditimpa kesusahan

36. Mappada manuk-manuk dunrung mattajeng huleng madennek
- Menunggu benda yang tidak mungkin ada

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Rezky Restu Sakti

Rezky Restu Sakti
Anakku Buana Atikku, Abbonga bongaki ri pangkaukeng madecengnge, aja'na rilaleng makkijae. Attongeng tongekki ridecengnge aja'na ripangkaukeng masalae Engkaki mancaji tau masagena mabbere makkuatopa mattarima, aja' taperrisiwi asagenangetta. Malappa atuongetta, mapaccing atitta Riyissengngi ri esso wennie, riyisseng toi riyasengnge sifa'' adele'e. Tau iyye missengngi pura mannessani Naisseng Tepu madecengngi sininna sewwa''e iyye purae irencana, makkotopa eganna tepu madeceng sewwa'' iyya de'e lairencana. Sininnaro pura natoro madeceng Puang sewwae Sewwa'' iyye purae irencana de'e nasilennereng, makkotopa sewwa'' de'e narirencana silennereng, sabbarakengngi. Jancinna puangnge tania belle'' Iyya tau madecengnge, manyamengngi, amangngi, nenniya salamai ajokkangenna Sewwa'' elo'e ipaddibola riyanu teppeddingngenatarima akkaleng, papole madecengngi nasibawai tongeng''. Sewwa'' de'e nairita pura mannessa engkai poleakki agi'' purae napparentang puang Allah ta'ala riyalena Amalakki amala biasa'' bawang, ko engkaki masagena napaulle Appuasaki iyyana parellue Paccoba, paccallang, sibawa pammase: iyamanennaro pura nataro madeceng puangnge, sarekkuammengngi engka perubahan atuongeng lino. Engka maneng paggangkanna, namoni riyaseng sipuppureng lino Tafegau'i sewwa'' weddingnge rifigau', tafaddiyolo matoi malemma'e ripahang. Iyya makessingnge riyalemu, iyyanaritu sewwa'' weddingnge mujama Aja' to talliwe' liwe' riatuongetta, adelekki riyaleta, ritau laingnge, riperasaatta nenniya pikiratta, adele tokki ripangkauketta. Aja' tasolangi aleta, aja'to tasolangi tau laingnge. Engkaki rilaleng amaikengnge

Lencana photo Facebook

THANKS TELAH MAU COMMENT DI BLOG SAYA