Sadda, mappabati Ada, Ada mappabati Gau, Gau mappabati Tau, Tau sipakatau Mappaddupa Nasaba Engkai Siri’ta nennia Pessee ta, Nassibawai Wawang ati mapaccing, lempu, getteng, warani, reso, amaccangeng, tenricau, maradeka nennia assimellereng Makkatenni Masse ri Panngaderengn na Mappasanre ri elo ullena Alla Taala. artinya: Bunyi mewujudkan kata,...Kata mewujudkan Perbuatan,Perbuatan Mewujudkan Manusia,Manusia Memanusiakan Manusia, Membuktikan di Dunia Realiti kerana Kita Memiliki perasaan malu dan teladan ( pengaruh) disertai dengan Kesucian hati, kejujuran, keteguhan, keberanian, kegigihan dan ketekunan, kecerdasan minda,daya saing yang tinggi, kemerdekaan, Berpegang teguh pada adat dan tradisi serta bertawakal kepada Kekuasaan Allah Yang Maha Kuasa.

Kata Bijak Pak Mario

Senin, 06 Juni 2011

Tuhan

Catatan ini bukan untuk menyinggung kepercayaan/keyakinan agama-agama di Indonesia, terutama agama Islam yang sangat sentitif membincangkan tentang Tuhan atau Allah Subhana Wataala (SWT). Tuhan itu Allah Subhana Wataala yang dirisalahkan melalui kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul untuk kita imani. Tuhan itu Maha Tunggal, Maha Esa. Rabbul Aalamien.

Tetapi cukupkah kita hanya mengabdi dan beriman kepada Maha Tunggal atau Maha Esa saja, maka Selamatkah kita? Pertanyaan ini menjadi alasan kuat untuk mengatakan tanpa takut, bahwa pengabdian atas keyakinan terhadap Maha Tunggal saja akan melemahkan kita menuju keselamatan.

Begitupun kepada pemeluk ajaran lainnya. Cukupkah kepada pengikut Kristen Protestan atau Katolik hanya beriman kepada Yesus dengan mengutamakan Maha Kasih dan Maha Sayang. Rahman dan Rahim saja, juga sama melemahkan kita menuju keselamatan dan kedamaian.

Bagaimana dengan Maha Besar, Maha Suci, Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha Ilmu, Maha Bijaksana, Maha Baik, Maha Indah, Maha Pemaaf, Maha Cinta, Maha Mulia, Maha Agung, Maha Hidup dan Maha-Maha lainnya. Kemudian Maha Adil. Apakah kita mengabdi dan beriman kepada kata “Tuhan”? Atau kita mengabdi dan beriman kepada nilai-nilai tertinggi yang melekat dan tidak terpisahkan dari kata Tuhan?

Di masa kita ini, fakta menunjukkan pemeluk agama samawi hanya mengabdi dan beriman kepada nama agama. Apalagi sekedar mengabdi kepada nama Islam, nama Kristen atau nama Yahudi. Mengatasnamakan nama agama untuk saling menguasai, mengklaim kesucian, selanjutnya mereka meyakini sungguh, mereka datang untuk menyelamatkan. Padahal tidak demikian.

Ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk bergerak dari luar menuju inti agama. Inti agama itu ialah Tuhan, menyaksikan Tuhan. Begitupun dengan Kristen dan Yahudi, inti dari Kristen adalah merasakan hadirnya Tuhan dalam kidung tubuh, logika dan jiwa. Tidak lengkap sebuah metode apabila akhirnya kita tidak melihat atau merasakan hadirnya Tuhan.

Terus menerus kita diajak dengan metode berbeda-beda untuk mengabdi kepada Tuhan. Kemudian sungguh bodoh, kita membunuh untuk menegaskan bahwa kita sangat benar dan terpilih. Padahal di Abraham/Ibrahim saja, Islam, Kristen, Yahudi telah bertemu. Perbedaan hingga melahirkan perang dengan berbagai penderitaan hanya dipicu oleh metode. Tata cara untuk menghadirkan Tuhan.

Selama ini kita berdebat kusir tentang tuhan. Masing – masing meyakini, apa yang diyakini benar. Tanpa sadar kita telah merakit agama dan keyakinan teologis menjadi bom waktu untuk siap meledak. Islam bangga mendapatkan muallaf, Kristen senang ada murtad dari Islam. Masing – masing agama mencari pengaruh di dunia. Negara-negara Islam yang tidak sefaham dengan negara dominan Kristen yang mengatasnamakan demokrasi dan hak azasi manusia, dibombardir. Nostalgia perang salib terus berkobar. Setiap hari pasti ada korban jiwa karena agresi dan ambisi.

Puaskah kita apabila umat Islam seluruhnya di bumi dibantai. Kita akan masuk surga apabila umat Yahudi berpindah agama semuanya menjadi Islam. Ada kedamaian bila hanya ada pemeluk Kristen di bumi. Apakah tuhan dalam namanya menyebut dirinya Maha Berperang, Maha Membunuh. Sekali lagi perbedaan kita tidak pada inti ajaran agama. Kita saling membantai karena kita tidak memahami inti dari agama yang kita yakini. Kita dipengaruhi musuh bersama manusia, nilai-nilai negatif yang berlawanan dengan Tuhan. Berarti kita tidak menjalankan agama, kita tidak beragama. Agama dipertontonkan sebagai alat untuk mengacaukan bumi.
Maka bumi harus diselamatkan. Tidak perlu pemeluk agama terutama Islam, Kristen dan Yahudi meninggalkan metode untuk menghadirkan keyakinan kepada Tuhan. Temukan saja substansi terdalam dari Islam, Kristen dan Yahudi. Sebab pada simpul tersebut, semua agama, ideologi dan teologi serta apa saja menyatu. Untuk kedamaian hakiki.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Rezky Restu Sakti

Rezky Restu Sakti
Anakku Buana Atikku, Abbonga bongaki ri pangkaukeng madecengnge, aja'na rilaleng makkijae. Attongeng tongekki ridecengnge aja'na ripangkaukeng masalae Engkaki mancaji tau masagena mabbere makkuatopa mattarima, aja' taperrisiwi asagenangetta. Malappa atuongetta, mapaccing atitta Riyissengngi ri esso wennie, riyisseng toi riyasengnge sifa'' adele'e. Tau iyye missengngi pura mannessani Naisseng Tepu madecengngi sininna sewwa''e iyye purae irencana, makkotopa eganna tepu madeceng sewwa'' iyya de'e lairencana. Sininnaro pura natoro madeceng Puang sewwae Sewwa'' iyye purae irencana de'e nasilennereng, makkotopa sewwa'' de'e narirencana silennereng, sabbarakengngi. Jancinna puangnge tania belle'' Iyya tau madecengnge, manyamengngi, amangngi, nenniya salamai ajokkangenna Sewwa'' elo'e ipaddibola riyanu teppeddingngenatarima akkaleng, papole madecengngi nasibawai tongeng''. Sewwa'' de'e nairita pura mannessa engkai poleakki agi'' purae napparentang puang Allah ta'ala riyalena Amalakki amala biasa'' bawang, ko engkaki masagena napaulle Appuasaki iyyana parellue Paccoba, paccallang, sibawa pammase: iyamanennaro pura nataro madeceng puangnge, sarekkuammengngi engka perubahan atuongeng lino. Engka maneng paggangkanna, namoni riyaseng sipuppureng lino Tafegau'i sewwa'' weddingnge rifigau', tafaddiyolo matoi malemma'e ripahang. Iyya makessingnge riyalemu, iyyanaritu sewwa'' weddingnge mujama Aja' to talliwe' liwe' riatuongetta, adelekki riyaleta, ritau laingnge, riperasaatta nenniya pikiratta, adele tokki ripangkauketta. Aja' tasolangi aleta, aja'to tasolangi tau laingnge. Engkaki rilaleng amaikengnge

Lencana photo Facebook

THANKS TELAH MAU COMMENT DI BLOG SAYA