Sadda, mappabati Ada, Ada mappabati Gau, Gau mappabati Tau, Tau sipakatau Mappaddupa Nasaba Engkai Siri’ta nennia Pessee ta, Nassibawai Wawang ati mapaccing, lempu, getteng, warani, reso, amaccangeng, tenricau, maradeka nennia assimellereng Makkatenni Masse ri Panngaderengn na Mappasanre ri elo ullena Alla Taala. artinya: Bunyi mewujudkan kata,...Kata mewujudkan Perbuatan,Perbuatan Mewujudkan Manusia,Manusia Memanusiakan Manusia, Membuktikan di Dunia Realiti kerana Kita Memiliki perasaan malu dan teladan ( pengaruh) disertai dengan Kesucian hati, kejujuran, keteguhan, keberanian, kegigihan dan ketekunan, kecerdasan minda,daya saing yang tinggi, kemerdekaan, Berpegang teguh pada adat dan tradisi serta bertawakal kepada Kekuasaan Allah Yang Maha Kuasa.

Kata Bijak Pak Mario

Minggu, 20 Februari 2011

Manusia

"Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhan-mu Yang Maha Pemurah, Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu" (QS. Al-Infithar: 6-8)
Siapakah manusia itu?
Pendapat pertama: manusia adalah makhluk rabbani, tiupan yang suci, ruh yang termasuk urusan Allah, diciptakan dengan tangan-Nya, dan meniupkan-Nya ke dalam tubuh manusia, kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada manusia, mengajari semua nama, membebani amanah yang disanggupi, menganugerahkan nikmat baik yang lahir maupun batin, menundukkan semua yang ada di langit dan di bumi, dan memuliakan dengan pemuliaan yang besar. Dia menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, dilengkapi dengan bekal paling sempurna, dianugerahi pendengaran, penglihatan dan hati, dijelaskan dua jalan dan ditunjuki dua arah yang dimudahkan. Manusia dengan izin Allah dapat menyelam di air, terbang di udara, menemukan arus listrik, zat atom, dan dianugerahi dengan pikiran dan kemampuan untuk mengarungi penjuru langit.
Usai kehidupan di dunia ini, manusia adalah makhluk abadi yang tidak hancur, manusia akan dihidupkan dan dibangkitkan, akan memulai kehidupan mulia di negeri kenikmatan dan penuh kesenangan. Kematian yang ditakutkan hanyalah sebuah perpindahan dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Jasad ini hanyalah sebuah sangkar, sebuah pakaian yang akan lepas suatu ketika lalu berjumpa dengan hari pembalasan.
Pendapat kedua: kaum materialis dan para pengingkar menyatakan, manusa adalah bagian dari tanah, cairan yang dipancarkan dari tulang punggung dan dilemparkan dari rahim. Orang-orang sebelumnya menyatakan "Dan mereka berkata, 'Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa'. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka hanyalah menduga-duga saja". (QS. Al-Jaatsiyah: 24). Ungkapan yang sama dinyatakan oleh para pengekornya di zaman ini. Manusia adalah hasil pencampuran unsur materi, perkembangan psikologi, perasaan dan kalbu, pemikiran dan pemahaman, tekad dan kehendak. Semua itu adalah dampak materi belaka, hasil percampuran tanah dan air. Kehidupan ini adalah hari-hari yang terbilang untuk digunakan sepuas-puasnya guna mencapai kelezatan. Kehidupan ini hanyalah makanan, minuman, dan impian.
Inilah persoalan kehidupan apabila kita menajamkan pandangan, mencurahkan pemikiran, orang yang lalai dan meremehkan kemanusiaan tidak akan bermanfaat

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Rezky Restu Sakti

Rezky Restu Sakti
Anakku Buana Atikku, Abbonga bongaki ri pangkaukeng madecengnge, aja'na rilaleng makkijae. Attongeng tongekki ridecengnge aja'na ripangkaukeng masalae Engkaki mancaji tau masagena mabbere makkuatopa mattarima, aja' taperrisiwi asagenangetta. Malappa atuongetta, mapaccing atitta Riyissengngi ri esso wennie, riyisseng toi riyasengnge sifa'' adele'e. Tau iyye missengngi pura mannessani Naisseng Tepu madecengngi sininna sewwa''e iyye purae irencana, makkotopa eganna tepu madeceng sewwa'' iyya de'e lairencana. Sininnaro pura natoro madeceng Puang sewwae Sewwa'' iyye purae irencana de'e nasilennereng, makkotopa sewwa'' de'e narirencana silennereng, sabbarakengngi. Jancinna puangnge tania belle'' Iyya tau madecengnge, manyamengngi, amangngi, nenniya salamai ajokkangenna Sewwa'' elo'e ipaddibola riyanu teppeddingngenatarima akkaleng, papole madecengngi nasibawai tongeng''. Sewwa'' de'e nairita pura mannessa engkai poleakki agi'' purae napparentang puang Allah ta'ala riyalena Amalakki amala biasa'' bawang, ko engkaki masagena napaulle Appuasaki iyyana parellue Paccoba, paccallang, sibawa pammase: iyamanennaro pura nataro madeceng puangnge, sarekkuammengngi engka perubahan atuongeng lino. Engka maneng paggangkanna, namoni riyaseng sipuppureng lino Tafegau'i sewwa'' weddingnge rifigau', tafaddiyolo matoi malemma'e ripahang. Iyya makessingnge riyalemu, iyyanaritu sewwa'' weddingnge mujama Aja' to talliwe' liwe' riatuongetta, adelekki riyaleta, ritau laingnge, riperasaatta nenniya pikiratta, adele tokki ripangkauketta. Aja' tasolangi aleta, aja'to tasolangi tau laingnge. Engkaki rilaleng amaikengnge

Lencana photo Facebook

THANKS TELAH MAU COMMENT DI BLOG SAYA