Sadda, mappabati Ada, Ada mappabati Gau, Gau mappabati Tau, Tau sipakatau Mappaddupa Nasaba Engkai Siri’ta nennia Pessee ta, Nassibawai Wawang ati mapaccing, lempu, getteng, warani, reso, amaccangeng, tenricau, maradeka nennia assimellereng Makkatenni Masse ri Panngaderengn na Mappasanre ri elo ullena Alla Taala. artinya: Bunyi mewujudkan kata,...Kata mewujudkan Perbuatan,Perbuatan Mewujudkan Manusia,Manusia Memanusiakan Manusia, Membuktikan di Dunia Realiti kerana Kita Memiliki perasaan malu dan teladan ( pengaruh) disertai dengan Kesucian hati, kejujuran, keteguhan, keberanian, kegigihan dan ketekunan, kecerdasan minda,daya saing yang tinggi, kemerdekaan, Berpegang teguh pada adat dan tradisi serta bertawakal kepada Kekuasaan Allah Yang Maha Kuasa.

Kata Bijak Pak Mario

Minggu, 20 Februari 2011

Prinsip Orang Bugis

1. Keturunan yang diajarkan bagaimana mempertahankan kehormatan keluarga.
2. Keturunan yang dibesarkan dengan memandang perempuan sebagai simbol kehormatan keluarga.
3. Keturunan yang diajarkan untuk menjaga martabat orang lain dan dirinya sendiri.
4. Keturunan yang diajarkan untuk tidak tunduk kepada o...rang lain.
5. Keturunan yang ingin bebas merdeka berjuang dan berusaha untuk bertahan hidup.
6. Keturunan yang berabad abad mentalnya telah dibentuk dan ditempa dengan keras oleh gelombang
7. Keturunan yang diajarkan berani menghadapi masalah dan tidak lari dari kenyataan hidup.dan
8. Keturunan yang berani berbicara hanya jika ada BUKTI.
9. Keturunan yg diajarkan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya (SITTINAJA).
10. Keturunan yang yg kata2nya selaras dengan hati, pikiran dan tingkah lakunya.
11. Keturunan yang menjaga tata krama dan tingkah laku serta di segani
12. Keturunan yg bisa Jujur akan diri sendiri, sesama manusia dan Tuhan.
13. Keturunan yg bisa dipercaya dan mampu beradaptasi dmana pun berada
14. Keturunan yg tangkas dan tidak mudah menyerah pada keadaan dan tidak beputus asa

Terjemahan Bugis Oleh : Suryadin Laoddang

1. Assosoreng iyya mparekkengngi sirina assilomperengna
2. Assosoreng iyya pusiri’i assilomperengngi wawangmakkungraina
3. Assosoreng iyya sitinasai passilenereng siri’na padannarupa tau, kuetopa paimeng
4. Assosoreng iyya pemmaliangngi mappuatangengngi alena ripadanna rupa tau
5. Assosoreng maradeka iyya sitinawa marewa, mareso,rilaleng akkatuwongenna
6. Assosoreng iyya teppaja riwalung aparengen temmasonca.
7. Assosoreng iyya sitinaja pangoloi alena risukkara’E na teppacoccoreng manu’ mate
8. Assosoreng iyya misseng gau bicara nalai temmakarodda rilalengna atujungenna
9. Assosoreng iyya missing tudangengngi sining pallama-lama’E ritudangenna
10. Assosoreng iyya mattulu parojaE adanna, ati macinnongna, ininnawana nennia pangkakuenna.
11. Assosoreng iyya tudangnge ritudangenna nennia ripetangngari
12. Assosoreng iyya sitinaja mabbunga panasa rialena kuwetopa ripaddanna rupa, lebbipiha ri Puang Sewwa’E
13. Assosoreng iyya sitinaja ripawarekkengi siri’ nenniya nasompereng alena
14. Assosoreng iyya mapata’E teppettu ininnawa Rippakolingngi paimeng, taddampengengnga narekko engka ada tappasala, tau bongngoka kasi’na, temmalamung paddisengengku, macciri sepe-sepe mopa pappahangku.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Rezky Restu Sakti

Rezky Restu Sakti
Anakku Buana Atikku, Abbonga bongaki ri pangkaukeng madecengnge, aja'na rilaleng makkijae. Attongeng tongekki ridecengnge aja'na ripangkaukeng masalae Engkaki mancaji tau masagena mabbere makkuatopa mattarima, aja' taperrisiwi asagenangetta. Malappa atuongetta, mapaccing atitta Riyissengngi ri esso wennie, riyisseng toi riyasengnge sifa'' adele'e. Tau iyye missengngi pura mannessani Naisseng Tepu madecengngi sininna sewwa''e iyye purae irencana, makkotopa eganna tepu madeceng sewwa'' iyya de'e lairencana. Sininnaro pura natoro madeceng Puang sewwae Sewwa'' iyye purae irencana de'e nasilennereng, makkotopa sewwa'' de'e narirencana silennereng, sabbarakengngi. Jancinna puangnge tania belle'' Iyya tau madecengnge, manyamengngi, amangngi, nenniya salamai ajokkangenna Sewwa'' elo'e ipaddibola riyanu teppeddingngenatarima akkaleng, papole madecengngi nasibawai tongeng''. Sewwa'' de'e nairita pura mannessa engkai poleakki agi'' purae napparentang puang Allah ta'ala riyalena Amalakki amala biasa'' bawang, ko engkaki masagena napaulle Appuasaki iyyana parellue Paccoba, paccallang, sibawa pammase: iyamanennaro pura nataro madeceng puangnge, sarekkuammengngi engka perubahan atuongeng lino. Engka maneng paggangkanna, namoni riyaseng sipuppureng lino Tafegau'i sewwa'' weddingnge rifigau', tafaddiyolo matoi malemma'e ripahang. Iyya makessingnge riyalemu, iyyanaritu sewwa'' weddingnge mujama Aja' to talliwe' liwe' riatuongetta, adelekki riyaleta, ritau laingnge, riperasaatta nenniya pikiratta, adele tokki ripangkauketta. Aja' tasolangi aleta, aja'to tasolangi tau laingnge. Engkaki rilaleng amaikengnge

Lencana photo Facebook

THANKS TELAH MAU COMMENT DI BLOG SAYA