Sadda, mappabati Ada, Ada mappabati Gau, Gau mappabati Tau, Tau sipakatau Mappaddupa Nasaba Engkai Siri’ta nennia Pessee ta, Nassibawai Wawang ati mapaccing, lempu, getteng, warani, reso, amaccangeng, tenricau, maradeka nennia assimellereng Makkatenni Masse ri Panngaderengn na Mappasanre ri elo ullena Alla Taala. artinya: Bunyi mewujudkan kata,...Kata mewujudkan Perbuatan,Perbuatan Mewujudkan Manusia,Manusia Memanusiakan Manusia, Membuktikan di Dunia Realiti kerana Kita Memiliki perasaan malu dan teladan ( pengaruh) disertai dengan Kesucian hati, kejujuran, keteguhan, keberanian, kegigihan dan ketekunan, kecerdasan minda,daya saing yang tinggi, kemerdekaan, Berpegang teguh pada adat dan tradisi serta bertawakal kepada Kekuasaan Allah Yang Maha Kuasa.

Kata Bijak Pak Mario

Minggu, 17 Maret 2013

Asal Mula Kejadian Diri

KEJADIAN DIRI (SANGKAN PARAN)

Sangkan paran adalah sebuah mata rantai
kejadian diri. memiliki suatu urutan proses
kejadian, ini penting untuk diketahui. krn siapa
kenal dirinya akan kenal TUHANnya, dan awal dari kenal diri itu mesti kenal asal usul adanya
diri.....

Asal usul ini adalah gambaran dzahir,
yang menggambarkan sebuah gambaran
hakiki tentang keberadaan. yang pertama mesti diketahui adalah tentang
"air kehidupan", tirta maya, atau air maya,
atau disebut juga maa' al-hayat.....
air
kehidupan ada diotak manusia, adanya
dihipotalamus, yaitu otak primitif manusia,
berada ditengah kepala dibawah otak besar. ditempat yang disebut sbg "NUN" yaitu
mangkuk/wadah dari air kehidupan.

Air
kehidupan adalah hulu dari ke-5 bayangan diri,
bayangan itu adalah 5 inderawi. akal itu
memancar melalui telaga air kehidupan itu.
("sebelumnya DIA bertahta diatas air").
dari air kehidupan itu, maka turunlah dalam
satu satu sel- sel tunggal, yaitu sel hidup, yang
mengandung kehidupan, beruba ruh nabatiah
dan ruh hewaniah. turun menuju alat kelamin
pria, melalui tulang belakang dalam waktu 42
hari.

setelah mencapai testis (buah dzakar) pria, sel
sel tunggal yg mengandung ruh nabatiah dan
hewaniah itu diproses, dibungkus dgn sel2
lainnya membentuk semen (sperma yg blm
jadi), disebut juga MADA. mada/semen akan
matang dalam kisaran 3-4 hari didalam testis, lalu dikeluarkan dalam hubungan intim pria-
wanita.

ketika mada keluar melalui saluran
menuju batang penis, ia disebut MADI. ketika
berada diujung batang penis ia disebut MANI,
ketika disemburkan keluar ia disebut
MANIKAM. Maa' al-hayat ==> MADA ==> MADI ==> MANI ==> MANIKAM....... Penis itu adalah sebuah umpama dari AL-
QOLAM (pena), manikam adalah umpama
tintanya, untuk menuliskan kalimat Robbmu.
yaitu MUHAMMAD. penis yang tegak itu
umpama sebuah "ALIF".

Alat kelamin wanita
itu umpama sebuah "BA", dan titik dibawah Ba itu umpama lubang peranakannya. Ba' itu
adalah "bab", yaitu tempat penympanan
khasanah. Ketika manikam dipancarkan, masuk kedalam
rahim wanita, itulah dituliskan kalimat
TUHANmu dengan tinta itu, yaa
MUHAMMAD......
Engkau semualah Muhammad
itu......
apakah engkau tidak
mengingatnya??.........

Dalam persetubuhan itu pria wanita mendesah
dalam "AH.....AH.....AH".....
"ah" adalah dzikir
rahsa, maksudnya adalah luapan bagi sebuah
tajalli dan penyatuan dari ALLAH-
MUHAMMAD.....
"ah" adalah pujinya rahsa,
yaitu rahsa yang memuji diriNYA sendiri.

Setelah manikam (sperma) menjadi janin, dan
usia janin 99 hari, maka mulailah sempurna
kejadian otak janin, dan siap menerima
limpahan ruh insaniah. maka ditiupkanlah
ruhNYA, lalu diambil persaksian bagi jiwa sang
janin, "alastubirobbikum??" "balaa syahidna" (bukankah AKU robbmu??, benar
saya bersaksi)..... sampai engkau sempurna kejadianmu, dan
keluar dari perut ibumu, menjadi seperti
sekarang ini........

Lalu menjadi "LUPA",
makanya engkau diperintah untuk dzikir
(ingat).......
ingat bagaimana engkau bisa ada
didunia ini,...... seperti itulah asal usul kehadiranmu....... engkau sebenarnya adalah
"Muhammad"....... hanya saja tak memiliki
SAW, tak memiliki sholawat dariNYA,
disebabkan karena engkau hidup dalam
keadaan lupa

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Rezky Restu Sakti

Rezky Restu Sakti
Anakku Buana Atikku, Abbonga bongaki ri pangkaukeng madecengnge, aja'na rilaleng makkijae. Attongeng tongekki ridecengnge aja'na ripangkaukeng masalae Engkaki mancaji tau masagena mabbere makkuatopa mattarima, aja' taperrisiwi asagenangetta. Malappa atuongetta, mapaccing atitta Riyissengngi ri esso wennie, riyisseng toi riyasengnge sifa'' adele'e. Tau iyye missengngi pura mannessani Naisseng Tepu madecengngi sininna sewwa''e iyye purae irencana, makkotopa eganna tepu madeceng sewwa'' iyya de'e lairencana. Sininnaro pura natoro madeceng Puang sewwae Sewwa'' iyye purae irencana de'e nasilennereng, makkotopa sewwa'' de'e narirencana silennereng, sabbarakengngi. Jancinna puangnge tania belle'' Iyya tau madecengnge, manyamengngi, amangngi, nenniya salamai ajokkangenna Sewwa'' elo'e ipaddibola riyanu teppeddingngenatarima akkaleng, papole madecengngi nasibawai tongeng''. Sewwa'' de'e nairita pura mannessa engkai poleakki agi'' purae napparentang puang Allah ta'ala riyalena Amalakki amala biasa'' bawang, ko engkaki masagena napaulle Appuasaki iyyana parellue Paccoba, paccallang, sibawa pammase: iyamanennaro pura nataro madeceng puangnge, sarekkuammengngi engka perubahan atuongeng lino. Engka maneng paggangkanna, namoni riyaseng sipuppureng lino Tafegau'i sewwa'' weddingnge rifigau', tafaddiyolo matoi malemma'e ripahang. Iyya makessingnge riyalemu, iyyanaritu sewwa'' weddingnge mujama Aja' to talliwe' liwe' riatuongetta, adelekki riyaleta, ritau laingnge, riperasaatta nenniya pikiratta, adele tokki ripangkauketta. Aja' tasolangi aleta, aja'to tasolangi tau laingnge. Engkaki rilaleng amaikengnge

Lencana photo Facebook

THANKS TELAH MAU COMMENT DI BLOG SAYA