Sadda, mappabati Ada, Ada mappabati Gau, Gau mappabati Tau, Tau sipakatau Mappaddupa Nasaba Engkai Siri’ta nennia Pessee ta, Nassibawai Wawang ati mapaccing, lempu, getteng, warani, reso, amaccangeng, tenricau, maradeka nennia assimellereng Makkatenni Masse ri Panngaderengn na Mappasanre ri elo ullena Alla Taala. artinya: Bunyi mewujudkan kata,...Kata mewujudkan Perbuatan,Perbuatan Mewujudkan Manusia,Manusia Memanusiakan Manusia, Membuktikan di Dunia Realiti kerana Kita Memiliki perasaan malu dan teladan ( pengaruh) disertai dengan Kesucian hati, kejujuran, keteguhan, keberanian, kegigihan dan ketekunan, kecerdasan minda,daya saing yang tinggi, kemerdekaan, Berpegang teguh pada adat dan tradisi serta bertawakal kepada Kekuasaan Allah Yang Maha Kuasa.

Kata Bijak Pak Mario

Minggu, 17 Maret 2013

Buah Khuldi

Khuldi itu bersetubuh. khuldi itu khulud artinya
kekal, adam dan hawa menjadi kekal karena
makan khuldi, kekal yang dimaksud bukanlah
tidak mati2 namun kekal dengan beranak
pinak dari generasi ke generasi.

Jadi adam
masih hidup sampai sekarang, kamu2 itulah adam wahai lelaki, kamu2 itulah hawa wahai
wanita......
adapun iblis itu adanya dalam diri adam
sendiri, iblis tak mau tunduk, itu sebenarnya
akal liarnya adam yang tak mau tunduk dan
terbuai angan2.

Iblis akan tetap hidup selama
manusia masih hidup, dan iblis akan mati jika
tak ada lagi manusia.
mengapa bersetubuh itu awalnya
dilarang???.... karena pada awal2 penciptaannya, semua
nafsu itu diciptakan dalam keadaan ingkar.
Lalu diantara nafsu itu "diampuni" dan
dimaklumi, dalam artian adam akhirnya boleh
menyetubuhi hawa, namun mesti terusir dari
surga, harus keluar dari kenikmatan, harus banting tulang menghidupi anak2nya. nafsu
dimaklumi setelah adam bertobat, kemudian
diperbolehkan bersetubuh namun melalui
ikatan yang "SAH" (perkawinan).......

AIR MANI yang keluar dari persetubuhan, itu
scr hakekatnya adalah "AIR MATA" dari hati
nurani, air mata nurani itu timbul dari
penyesalan adam karena melanggar perintah
makan khuldi.......
nurani menyebutnya air mata, engkau
menyebutnya air mani.....
nurani menyebutnya tangisan, engkau
menyebutnya kenikmatan.....
nurani menyebutnya kesedihan mendalam,
engkau menyebutnya surga dunia.....

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Rezky Restu Sakti

Rezky Restu Sakti
Anakku Buana Atikku, Abbonga bongaki ri pangkaukeng madecengnge, aja'na rilaleng makkijae. Attongeng tongekki ridecengnge aja'na ripangkaukeng masalae Engkaki mancaji tau masagena mabbere makkuatopa mattarima, aja' taperrisiwi asagenangetta. Malappa atuongetta, mapaccing atitta Riyissengngi ri esso wennie, riyisseng toi riyasengnge sifa'' adele'e. Tau iyye missengngi pura mannessani Naisseng Tepu madecengngi sininna sewwa''e iyye purae irencana, makkotopa eganna tepu madeceng sewwa'' iyya de'e lairencana. Sininnaro pura natoro madeceng Puang sewwae Sewwa'' iyye purae irencana de'e nasilennereng, makkotopa sewwa'' de'e narirencana silennereng, sabbarakengngi. Jancinna puangnge tania belle'' Iyya tau madecengnge, manyamengngi, amangngi, nenniya salamai ajokkangenna Sewwa'' elo'e ipaddibola riyanu teppeddingngenatarima akkaleng, papole madecengngi nasibawai tongeng''. Sewwa'' de'e nairita pura mannessa engkai poleakki agi'' purae napparentang puang Allah ta'ala riyalena Amalakki amala biasa'' bawang, ko engkaki masagena napaulle Appuasaki iyyana parellue Paccoba, paccallang, sibawa pammase: iyamanennaro pura nataro madeceng puangnge, sarekkuammengngi engka perubahan atuongeng lino. Engka maneng paggangkanna, namoni riyaseng sipuppureng lino Tafegau'i sewwa'' weddingnge rifigau', tafaddiyolo matoi malemma'e ripahang. Iyya makessingnge riyalemu, iyyanaritu sewwa'' weddingnge mujama Aja' to talliwe' liwe' riatuongetta, adelekki riyaleta, ritau laingnge, riperasaatta nenniya pikiratta, adele tokki ripangkauketta. Aja' tasolangi aleta, aja'to tasolangi tau laingnge. Engkaki rilaleng amaikengnge

Lencana photo Facebook

THANKS TELAH MAU COMMENT DI BLOG SAYA