Sadda, mappabati Ada, Ada mappabati Gau, Gau mappabati Tau, Tau sipakatau Mappaddupa Nasaba Engkai Siri’ta nennia Pessee ta, Nassibawai Wawang ati mapaccing, lempu, getteng, warani, reso, amaccangeng, tenricau, maradeka nennia assimellereng Makkatenni Masse ri Panngaderengn na Mappasanre ri elo ullena Alla Taala. artinya: Bunyi mewujudkan kata,...Kata mewujudkan Perbuatan,Perbuatan Mewujudkan Manusia,Manusia Memanusiakan Manusia, Membuktikan di Dunia Realiti kerana Kita Memiliki perasaan malu dan teladan ( pengaruh) disertai dengan Kesucian hati, kejujuran, keteguhan, keberanian, kegigihan dan ketekunan, kecerdasan minda,daya saing yang tinggi, kemerdekaan, Berpegang teguh pada adat dan tradisi serta bertawakal kepada Kekuasaan Allah Yang Maha Kuasa.

Kata Bijak Pak Mario

Kamis, 21 Maret 2013

Dunia Ini Laksana Mesjid

Dunia ini seperti mesjid yg megah
Di Dalamnya terbentanglah sajadah2
Yang menjadi wujud dari nikmat dan hidayahnya serta bertawakkalnya manusia
Atas segala persoalan, kejadian dan peristiwa2....

Bukan mesjid dan sajadah2nya itu yang menjadi akhir penyembahan manusia, tapi dirinyalah TUHAN ''ALLAH SWT'' yang kita sembah untuk menempati tempat yang ia sediakan dalam tegak, tunduk dan bersujudnya manusia Yaitu mesjid DUNIA ''Tempat beribadah'', sebagai sajadah nikmat dan bersyukurnya manusia atas persoalan dan peristiwa yang memampukan
Dan tidaknya manusia untuk memahami dan menerima sajadah2 itu sebagai Sajadahnya yang bercorak dan bermotif cahaya cinta dan sembilunya yang tajam serta mampu menyayat hati manusia dlm segala rasa yang di adakan oleh akal yang sudah di desain oleh rencana ALLAH SWTUntuk itu, guna memperoleh kedamaian Hati yang kita dambakan sebenarnya adalah cukup sederhana. Dengan perlahan mengikis rasa benci kepada yang di benci sebagai alat pengasah yang ampuh membuat kerasnya bebatuan hati menjadi pualan bersinar
Adanya kita begitu sulit mengasah bebatuan besar bernama Kebencian yg bersemayam di hati, karena kita masih banyak yang terjebak untuk terus mengingat kepada siapa kebencian ini kita arahkan...

Sangatta/Bengalon 21 maret 2013....

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Rezky Restu Sakti

Rezky Restu Sakti
Anakku Buana Atikku, Abbonga bongaki ri pangkaukeng madecengnge, aja'na rilaleng makkijae. Attongeng tongekki ridecengnge aja'na ripangkaukeng masalae Engkaki mancaji tau masagena mabbere makkuatopa mattarima, aja' taperrisiwi asagenangetta. Malappa atuongetta, mapaccing atitta Riyissengngi ri esso wennie, riyisseng toi riyasengnge sifa'' adele'e. Tau iyye missengngi pura mannessani Naisseng Tepu madecengngi sininna sewwa''e iyye purae irencana, makkotopa eganna tepu madeceng sewwa'' iyya de'e lairencana. Sininnaro pura natoro madeceng Puang sewwae Sewwa'' iyye purae irencana de'e nasilennereng, makkotopa sewwa'' de'e narirencana silennereng, sabbarakengngi. Jancinna puangnge tania belle'' Iyya tau madecengnge, manyamengngi, amangngi, nenniya salamai ajokkangenna Sewwa'' elo'e ipaddibola riyanu teppeddingngenatarima akkaleng, papole madecengngi nasibawai tongeng''. Sewwa'' de'e nairita pura mannessa engkai poleakki agi'' purae napparentang puang Allah ta'ala riyalena Amalakki amala biasa'' bawang, ko engkaki masagena napaulle Appuasaki iyyana parellue Paccoba, paccallang, sibawa pammase: iyamanennaro pura nataro madeceng puangnge, sarekkuammengngi engka perubahan atuongeng lino. Engka maneng paggangkanna, namoni riyaseng sipuppureng lino Tafegau'i sewwa'' weddingnge rifigau', tafaddiyolo matoi malemma'e ripahang. Iyya makessingnge riyalemu, iyyanaritu sewwa'' weddingnge mujama Aja' to talliwe' liwe' riatuongetta, adelekki riyaleta, ritau laingnge, riperasaatta nenniya pikiratta, adele tokki ripangkauketta. Aja' tasolangi aleta, aja'to tasolangi tau laingnge. Engkaki rilaleng amaikengnge

Lencana photo Facebook

THANKS TELAH MAU COMMENT DI BLOG SAYA