Sadda, mappabati Ada, Ada mappabati Gau, Gau mappabati Tau, Tau sipakatau Mappaddupa Nasaba Engkai Siri’ta nennia Pessee ta, Nassibawai Wawang ati mapaccing, lempu, getteng, warani, reso, amaccangeng, tenricau, maradeka nennia assimellereng Makkatenni Masse ri Panngaderengn na Mappasanre ri elo ullena Alla Taala. artinya: Bunyi mewujudkan kata,...Kata mewujudkan Perbuatan,Perbuatan Mewujudkan Manusia,Manusia Memanusiakan Manusia, Membuktikan di Dunia Realiti kerana Kita Memiliki perasaan malu dan teladan ( pengaruh) disertai dengan Kesucian hati, kejujuran, keteguhan, keberanian, kegigihan dan ketekunan, kecerdasan minda,daya saing yang tinggi, kemerdekaan, Berpegang teguh pada adat dan tradisi serta bertawakal kepada Kekuasaan Allah Yang Maha Kuasa.

Kata Bijak Pak Mario

Jumat, 22 Maret 2013

LADUNI

Apa itu ilmu ladunni... ?? dan bagaimana proses munculnya ilmu ladunni...???
Ladunni itu maknanya sesuatu yang agung
yang berasal dari sisi TUHAN. Yang umum difahami sebagai ladunni itu adalah "kawruh sak durunge winaroh", tahu sebelum terjadinya sesuatu. Ladunni itu berada dalam tataran ilmu hakekat atau mukasyafah. Ladunni bisa didapatkan seseorang secara anugrah (tanpa usaha) atau dengan usaha melalui tirakat dan

Proses munculnya ilmu ladunni Dari suatu usaha tirakat dan dzikir2 khusus
hakekat, maka kegaiban demi kegaiban itu
tersingkap dan dimengerti oleh seorang salik. Dzikir2 hakekat itu akan mengundang cahaya warid, warid itulah yg menjadi malaikat, lalu malaikat itulah yg menangkap dan menyerap informasi dari alam malakut kemudian menyampaikan informasi itu, baik secara sadar maupun bawah sadar, ataupun melalui mimpi. Pada dasarnya cara kerja ladunni itu bisa diumpamakan malaikat2 dari hasil warid itulah yang menjadi "mata" bagi seseorang yang memiliki ilmu ladunni, katakan saja si "mata malaikat".....Di atas ladunni ada lagi super ladunni..... super ladunni justru tidak berkemampuan
"meneropong" seperti ilmu ladunni. Hanya
kosong, memandang dunia ini hampa. Namun setiap gerak dan perkataannya menjadi sangat kuat dan mawujud menjadi nyata. Ia telah manunggal dalam "rasa TUHAN" dan hidup dengan "rasa TUHAN". kosong, bodoh, tak mengerti, lemah, namun disebaliknya ada keajaiban, dan pancaran keilahian yang sangat kuat, menjadi tajalli
TUHAN sendiri.

Yang bisa mencapai super ladunni dan
menggapai "rasa TUHAN", hanya mereka2
yang masuk dalam zuhud secara totalitas,
meninggalkan urusan duniawi secara
tuntas...... itulah kosong isi isi kosong........

Sumber # Kang Fatwa:..
Sangatta/Bengalon 23 maret 2013

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Rezky Restu Sakti

Rezky Restu Sakti
Anakku Buana Atikku, Abbonga bongaki ri pangkaukeng madecengnge, aja'na rilaleng makkijae. Attongeng tongekki ridecengnge aja'na ripangkaukeng masalae Engkaki mancaji tau masagena mabbere makkuatopa mattarima, aja' taperrisiwi asagenangetta. Malappa atuongetta, mapaccing atitta Riyissengngi ri esso wennie, riyisseng toi riyasengnge sifa'' adele'e. Tau iyye missengngi pura mannessani Naisseng Tepu madecengngi sininna sewwa''e iyye purae irencana, makkotopa eganna tepu madeceng sewwa'' iyya de'e lairencana. Sininnaro pura natoro madeceng Puang sewwae Sewwa'' iyye purae irencana de'e nasilennereng, makkotopa sewwa'' de'e narirencana silennereng, sabbarakengngi. Jancinna puangnge tania belle'' Iyya tau madecengnge, manyamengngi, amangngi, nenniya salamai ajokkangenna Sewwa'' elo'e ipaddibola riyanu teppeddingngenatarima akkaleng, papole madecengngi nasibawai tongeng''. Sewwa'' de'e nairita pura mannessa engkai poleakki agi'' purae napparentang puang Allah ta'ala riyalena Amalakki amala biasa'' bawang, ko engkaki masagena napaulle Appuasaki iyyana parellue Paccoba, paccallang, sibawa pammase: iyamanennaro pura nataro madeceng puangnge, sarekkuammengngi engka perubahan atuongeng lino. Engka maneng paggangkanna, namoni riyaseng sipuppureng lino Tafegau'i sewwa'' weddingnge rifigau', tafaddiyolo matoi malemma'e ripahang. Iyya makessingnge riyalemu, iyyanaritu sewwa'' weddingnge mujama Aja' to talliwe' liwe' riatuongetta, adelekki riyaleta, ritau laingnge, riperasaatta nenniya pikiratta, adele tokki ripangkauketta. Aja' tasolangi aleta, aja'to tasolangi tau laingnge. Engkaki rilaleng amaikengnge

Lencana photo Facebook

THANKS TELAH MAU COMMENT DI BLOG SAYA